reklama poskytovatele místa na internetu


Základní škola Vsetín, Sychrov 97
(oficiální stránky školy zde !)


fair trade v ZŠ Vsetín, Sychrov 97
stránky školy na webu Fairtradových měst - zde !

škola z věže
logo-aktual
škola-vchod


Deklarace


Náš prodej F-T zboží - obchůdek


Dokumenty:
.
-EVVO plán školy
Akce F-T
archív


*
Klub předškolák a propagace F-T
14.1.2015
*
16.12.2014
fairtradové pečení
*
9.9.2014
F-T na zastupitelstvu
*
10.5.2014
Férová snídaně
*
květen 2014
další akce k FT
*
květen 2014
týden pro F-T

*
2014-slogan o FT
*
14.5.2013
Férové odpoledne ve škole
*
11.5.2013
Férová snídaně na zámku
*
květen 2013
*
12.5.2012
Férová snídaně

*
10.5.2012- Den FT
Aktuality

Pozvánka na Férovou snídani - sobota 14. května 2016 - 10.00 hodin - zde !

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zve také:

*4. 5. 2016 od 13:00 do 15:00 hodin do Férové kavárny v zámku Vsetín, ochutnávka fairtradové kávy zdarma!

*16.5.2016 od 14.00 hod na Fairtradový piknik na hvězdárně Vsetín, ochutnávka kávy zdarma!
( o obou akcíh info i na webu Muzea regionu Valašsko)

škola vyhlašuje soutěž pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ o nejzajímavější firmu
nabízející produkty fairtrade a místní (regionální)


archiv  * archiv * archiv

 
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 byl udělen certifikát Fairtradová škola!
7. 5. 2015 nám byl předán titul Fairtradová škola!
zde ! reportáž
zde! videoreportáž TV Beskyd

*

Férová snídaně
sobota 9.5.2015 od 10.00 hod. náměstí Svobody
vezměte si něco k zakousnutí a přijďte s námi posnídat
a tím vyjádřit podporu spravedlivému obchodu

*
Fairtradový piknik na Hvězdárně Vsetín
12.5.2015- úterý, od 15.00 do 17.00 hod.
přijďte průběžně na kávičku
a v 15.15 a 16.15 - exkurze hvězdárnou
vstup zdarma
reportáž izde !ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se s plnou podporou vedení školy rozhodla usilovat o titul Fairtradová škola.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě (zdroj)

 

K podání žádosti je třeba splnit několik kritérií:

*vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,

*škola oficiálně podporuje myšlenky fair trade – ANO – viz naše aktivity,

*na škole jsou dostupné fairtradové produkty – zřídíme ve spolupráci s Lískou o.s. obchůdek,       
                   pijeme F-T kávu na akcích školy i každodenně, ladíme F-T cukrem...

*na škole se vyučují globální rozvojová témata - ANO: Př, Ov, Ch, EV...

*škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci – ANO – viz dále

 

Řídící skupina vznikla na škole 19.12.2014 ve složení:

PhDr. Jaroslava Ševčíková,  učitelka

Anna Ševčíková, žákyně 8.A

Jan Bartoň, žák 7.A

  
a
F-T kávička ve sborovně
a
F-T zboží používané ve školní cvičné kuchyňce při vaření

Přehled aktivit ZŠ Vsetín Sychrov 97 v oblasti fair trade

 
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se již několik let zapojuje do kampaní na podporu fair trade,
a to jednak společně s Lískou –o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a také s Městem Vsetín
 (Fairtradové město-odkaz).

 FT mesto Vsetín

Byli jsme u toho, když 21. září 2011 převzala paní starostka Iveta Táborská osvědčení
o Fairtadovém městě pro Vsetín, z rukou představitelů Asociace pro Fairtrade, před radnicí (odkaz).

 

Každoročně se zapojujeme do květnové Férové snídaně a do kampaně na podporu fair trade.

Cílem je propagovat myšlenky férového obchodu mezi žáky, ale i rodiči žáků naší školy a tak je pozitivně šířit.

 

V roce 2014 jsme zahájili květnovou kampaň na nově upraveném
náměstí Svobody Férovou snídaní v sobotu 10.5.2014
(odkaz)

 snídaně

V následujícím týdnu jsme se střídali se spolužáky ze ZŠ Rokytnice v osvětových akcích na náměstí Svobody, vždy odpoledne, po škole, jsme mluvili s lidmi, vysvětlovali myšlenky fair trade, ale také je upozorňovali na obchody, kde si ve Vsetíně tyto výrobky mohou koupit. Je to Poetická kafaterie na Žerotínově ulici, Café bar Pohoda v ulici Na Příkopě, prodejní místo v zámku ve Vsetíně, a prodejní místo v Lísce-os.s. v ZŠ v Rokytnici.
(odkazy na články zde a zde a zde)V rámci Týdne pro fair trade jsme také vyhlásili společně s dalšími partnery již tradiční
soutěž o nejlepší slogan pro fairtrade, například:

„Fertrejdová“ kávička, probudí ti očička,

popř. „fertrejdová“ kávička, otevře nám srdíčka

„fertrejdové“ kakao, aby se líp vstávalo,

„fertrejd“ si dám, dobře se mám… 
vytváření sloganů není jen taková legrace. Když si člověk rýmuje a hraje se slovy, přemýšlí o skutečnostech i o podstatě fair trade, protože slogany musí dávat smysl.

 

S jedním z nejlepších sloganů pak za námi přišla do školy paní starostka
a předala ceny vítězům soutěže: (odkaz na články zde a zde )

 

 

K nejlepším „fertrejďákům“ patřili žáci letošní 8.A, kteří podnikli F-T nocování a pohráli si v rámci kampaně za férovou čokoládu i s touto komoditou… odkaz zde

 a

 

S myšlenkami F-T si pohráli i členové kroužku Draci-příroďáci, který u nás probíhá v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, který partnersky realizuje SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.

 

16.5.20014 jsme uspořádali spolu s Muzeem regionu valašsko F-T piknik na hvězdárně,
součástí byla ochutnávka F-T kávy, kakaa a doma napečených buchet.

 a

Víme, že produkty F-T nejsou pro všechny, jsou určeny lidem, kteří je opravdu chtějí. F-T není ani charita, i když my vždy myslíme na to, že když jíme F-T čokoládu, pomáháme dětem chodit do školy, F-T je  prostě spravedlivý obchod a jeho produkty jsou tu pro nás… prvním krokem může být třeba to, že začneme pít F-T kávu, mlsat F-T čokoládu.

 

Akce z poslední doby:

*9.9.2014: představili naši žáci fair tradové aktivity na zastupitelstvu města Vsetína zde 

 
*16.12.2014: fair tradové vánoční pečení ve škole s ochutnávkou pro žáky i veřejnost
 (v rámci akce Světlušky ve škole): zde

*Světový den výživy a propagace F-T: zde

staré-logo
staré logo ZŠ Vsetín, Sychrov 97

stránka založena 23.12.2014
zodpovídá sevcja